No.2 I Ty możesz wspierać kulturę! « Katolickie Centrum Kultury

1 % dla Galerii „Krypta u Pijarów” Katolickiego Centrum Kultury – Nasz nr KRS 0000108353

Nasz nr KRS 0000108353

Misją naszego Stowarzyszenia jest propagowanie kultury chrześcijańskiej we wszystkich jej wymiarach tj. wspieranie, rozwijanie i propagowanie twórczości artystycznej ,plastycznej i muzycznej poprzez organizowanie wystaw sztuki współczesnej, fotografii i koncertów.

Wydarzenia takie są troską o integralny rozwój człowieka w oparciu o uniwersalne wartości kulturalne i moralne. Idea naszej działalności to również dbanie o rozwój kultury polskiej podejmowanie szeroko pojętej edukacji kulturalnej.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

• – podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
• – podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• – podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z
liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%. KATOLICKIE CENTRUM KULTURY KRS: 0000108353

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Po wyborze Katolickiego Centrum Kultury należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zakreślenie odpowiedniego okienka.

3. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie (art.45 ust.5f ustawy o pdpf).

Szczegółowe informacje dotyczące odliczenia 1% od podatku dostępne są na stronie www.ngo.pl.

Każda Organizacja Pożytku Publicznego ma obowiązek terminowego składania sprawozdań rocznych (merytoryczne i finansowe), które możecie Państwo znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w bazie sprawozdań OPP – http://bopp.pozytek.gov.pl/.

Serdecznie dziękujemy za przekazanie 1% !

Darowizny

Zachęcamy Państwa również do dokonywania darowizn na cele statutowe Stowarzyszenia
KATOLICKIE CENTRUM KULTURY

Dane do przelewu:

Katolickie Centrum Kultury
ul. Zamoyskiego 2
30 – 523 Kraków
nr konta bankowego do wpłaty darowizn: 14 1240 4650 1111 0000 5157 9081

Dziękujemy za wsparcie.