No.2 Joanny Łapuszek – Malarstwo « Katolickie Centrum Kultury

Wernisaż w poniedziałek 27 października 2014 o godz. 18.00.

Wystawa czynna od 28 do 30 października 2014
od wtorku do soboty, w godzinach 13-17
Kraków, ul. Pijarska 2

www.krakow.pl
www.ngo.krakow.pl
Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

Joanna Łapuszek jest absolwentką Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom licencjacki z malarstwa uzyskała w 2001 roku. W 2003 roku ukończyła studia magisterskie. Dyplomowy zestaw obrazów uzupełniła dodatkowo aneksem z rysunku. W czasie studiów, w ramach Stypendium Socrates/Erasmus odbyła staż studyjny w Akademii Sztuk Pięknych w Helsinkach w pracowni profesora Henry’ego Wuorila-Stenberg’a. Jest laureatką stypendium Fundacji Gracella przyznawanego w krakowskiej ASP wybitnym absolwentom w zakresie malarstwa, literatury i muzyki.

Młoda artystka po uzyskaniu dyplomu rozpoczęła samodzielną pracę artystyczną rozwijając swoją twórczość malarską i osiągając duże sukcesy wystawowe w Polsce i za granicą (ma za sobą kilkanaście wystaw indywidualnych).
W 2008 roku podjęła studia doktoranckie. W okresie studiów doktoranckich odbyła trzy podróże żaglowcami, które stały się źródłem inspiracji dla jej realizacji malarskich oraz refleksji artystycznej dotyczącej związku natury i sztuki. W czasie tych niezwykłych morskich wypraw, w trudnych warunkach – bezpośrednio w naturze – wykonała serię 313 barwnych szkiców będących zapisem obserwacji żywiołu morza oraz własnych stanów i emocji. Artystka następnie, już w pracowni, część z tej wielkiej serii malarskich notatek zrealizowała w formie dużych olejnych obrazów.
Starała się przy tym zachować bądź nawet wzmocnić nastrój i wyraz plastyczny zarejestrowanych wcześniej przeżyć. Co istotne, w czasie rejsów po oceanach prowadziła systematycznie notatki będące jakby rodzajem dziennika pokładowego – tyle, że dotyczące duchowych i artystycznych przeżyć.

W ten sposób powstała praca doktorska złożona z cyklu obrazów oraz teoretycznych rozważań, dotycząca związków natury i sztuki, zatytułowana „Dziennik z podróży – w pogoni za wszystkimi kolorami świata”, obroniona na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 2013 roku.

„Wartość prac malarskich Joanny Łapuszek zawsze oceniałem bardzo wysoko – ale prace z jej ostatniego cyklu są wyjątkowe poprzez głęboki kontakt z naturą żywiołu morza i osobistymi przeżyciami artystki. Oba te elementy ucieleśnia bogata forma wizualna budująca w sposób żywiołowy nastrój doświadczeń i przeżyć.

Głównym elementem wyrazu plastycznego prac Joanny Łapuszek jest barwa będąca podstawą konstrukcji i ekspresji obrazów. Uderza w jej obrazach zarówno dynamika, jak i subtelność w określaniu nastroju barwnego. Autentyzm i oryginalność stosowanych tonacji barwnych wynika z bezpośredniej obserwacji zjawisk wizualnych w naturze, z kontaktu z naturą. Jest to głównie zapis stanów wizualnych obserwowanych w przyrodzie, jak i malarski zapis stanów duchowych wywołanych osobistymi przeżyciami, zapis niezwykle wrażliwej artystki i uważnej obserwatorki świata zewnętrznego i duchowego.”

Oprac. prof.Jan Pamuła