No.2 Kronika – 1998 r. « Katolickie Centrum Kultury

 Koncerty

8.01.1998
Koncert kolęd i pastorałek – Chór Allegria, Krypta u Pijarów, Kraków

11.01.1998
Koncert kolęd – Hanna Banaszak, Dziecięcy Zespół Wokalny Serduszka (Szczecin), Orkiestra Kameralna Sinfonietta pod dyr.
M. Matuszewskiego, sala KCK, Kraków

25.01.1998
Koncert kolęd – Chór Allegria pod dyr. I. Szoty, sala KCK, Kraków

25.01.1998
Koncert kolęd – Krakowski Chór Kameralny pod dyr. M. Tworka, Krypta
u Pijarów, Kraków

26.01.1998
Koncert kolęd – Krakowski Chór kameralny, Klub 38 – AGH, Kraków

29.01.1998
Koncert muzyki dawnej – Kwartej Jagielloński, w programie: Pachelbel,
A. Vivaldi, J. F. Handel, J. Haydn, Krypta u Pijarów, Kraków

24.02.1998
Koncert karnawałowy – Zespół Muzyki Wiedeńskiej, w programie: J. Strauss, E. Kaisza, J. Brahms, Klub 38 – AGH, Kraków

26.02.1998
Recital gitarowy P. Kwaśnego, w programie: J. S. Bach, Albeniz, Tarrega, Krypta u Pijarów, Kraków

28.02.1998
Koncert pieśni postnych – Antonina Krzysztoń, Deus Meus, Joszko Broda, Michał Kulenty, Kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła, Kraków

12.03.1998
Koncert muzyki barokowej – M. Wolak, W. Popławski, Krypta u Pijarów, Kraków

26.03-5.04.1998
Koncert w ramach Festiwalu Mozartowskiego – Orkiestra Kameralna Sinfonietta pod dyr. P. Sułkowskiego, Francja

14.04.1998
Koncert Chóru Allegria pod dyr. I. Szoty, w programie: J. S. Bach Motety, Krypta u Pijarów, Kraków

19.04.1998
Koncert muzyki reggae – zespół Siloe (Kluczbork), pantomima – zespół Emmanuel (Kraków), sala KCK, Kraków

24.04-3.05.1998
Koncerty Orkiestra Kameralna Sinfonietta pod dyr. P. Sułkowskiego, Edinburgh, Wielka Brytania

28.04.1998
Koncert muzyki filmowej – Krakowski Zespół Kameralny, Klub 38 – AGH, Kraków

1.05.1998
Koncert zespołu Krywań, sala KCK, Kraków

7.05.1998
Koncert kameralny – I. Szota, K. Listwan, B. Gizbert-Studnicka, w programie: H. Purcel, Orfeus Britanicus, Krypta u Pijarów, Kraków

9-13.05.1998
Koncert w ramach III Chrześcijańskich Dni Żaka – All Right Reserved, Piasek, Rynek Główny, Kraków

9-13.05.1998
Koncert w ramach III Chrześcijańskich Dni Żaka – Robert Kasprzycki, Krywań, Rynek Główny, Kraków

12.05.1998
Koncert w ramach III Chrześcijańskich Dni Żaka – Armia, Klub 38 – AGH, Kraków

13.05.1998
Koncert w ramach III Chrześcijańskich Dni Żaka – Poznański Chór Chłopięcy Polskie Słowiki pod dyr. W. Kroloppa, Bazylika Mariacka, Kraków

14.05.1998
Koncert Poznańskiego Chóru Chłopięcego Polskie Słowiki pod dyr.
W. Kroloppa, sala KCK, Kraków

19.05.1998
Orkiestra Kameralna Sinfonietta pod dyr. P. Sułkowskiego, Aula Akademii Muzycznej Florianka, Kraków

4.06.1998
Koncert muzyki barokowej – M. Szczepańska, A. Łuczak, Krypta u Pijarów, Kraków

25.06.1998
Koncert rockowy – zespół All Rights Reserved, sala KCK, Kraków

28.06.1998
Koncert – Larry Dalton, Balet New Dimensions, Chór Messiah Chorale, Orkiestra Kameralna Sinfonietta pod dyr. P. Sułkowskiego,
sala KCK, Kraków

29.06.1998
Tournee: Larry Dalton, Orkiestra Kameralna Sinfonietta pod dyr.
P. Sułkowskiego, Balet New Dimensions, Chór Messiah Chorale, Nowy Targ

2.07.1998
Tournee: Larry Dalton, Orkiestra Kameralna Sinfonietta pod dyr.
P. Sułkowskiego, Balet New Dimensions, Chór Messiah Chorale, Wiedeń, Austria

3-9.07.1998
Tournee: Larry Dalton, Orkiestra Kameralna Sinfonietta pod dyr.
P. Sułkowskiego, Balet New Dimensions, Chór Messiah Chorale, Niemcy

11-12.07.1998
Tournee: Larry Dalton, Orkiestra Kameralna Sinfonietta pod dyr.
P. Sułkowskiego, Balet New Dimensions, Chór Messiah Chorale, Pary, Francja

26.07.1998
Koncert muzyki klasycznej – Wielka Orkiestra Symfoniczna pod dyr.
M. Ternera (Anglia), sala KCK, Kraków

24.09.1998
Koncert muzyki barokowej -A. Mikołajczyk, M. Dobroć, K. Tomczak;
J. Dowland, O. Gibbons, H. Purcell, R. Farnabit, Krypta u Pijarów, Kraków

10.10.1998
Koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo, sala KCK, Kraków

27.10.1998
Koncert jazzowy – Big Band Krak, Klub 38 – AGH, Kraków

30.10.1998
Koncert muzyki dawnej – J. P. Menuge – flet barokowy, Orkiestra Kameralna Ostinato pod dyr. P. Sułkowskiego, Aula Akademii Muzycznej Florianka, Kraków

7.11.1998
Koncert w ramach Festiwalu Pieśni Patriotycznej – Marek Grechuta
z zespołem ANAWA, sala KCK, Kraków

7.11.1998
Koncert w ramach Festiwalu Pieśni Patriotycznej – Zespół Pieśni i Tańca Krakus, Sala Zespołu Pieśni i Tańca Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków

12.11.1998
Koncert Pieśni Patriotycznych, Krypta u Pijarów, Kraków

24.11.1998
Najpiękniejsze Arie i duety miłosne z oper W.A. Mozarta – E. Warta-Śmietana – sopran, J. Ozimkowski bas, Orkiestra Kameralna pod dyr. T. Chmiela, Klub 38 – AGH, Kraków

25.11.1998
Koncert kameralny -William Galison Qintet, sala KCK, Kraków

28.11.1998
Recital Antoniny Krzysztoń, sala KCK, Kraków

10.12.1998
Koncert kameralny dedykowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II,
w programie: A. Vivaldi Cztery Pory Roku, Krypta u Pijarów, Kraków


 Wystawy

25.02-15.04.1998
Misteria Kalwaryjskie – fotografie Janusza Skórskiego, Parafia Św. Jana Kantego, Kraków

12-20.03.1998
Polonijne kościoły Diecezji Chicagowskiej – Ewa Hobrzyk, Alicja Gałach, NCK – Foto Galeria, Kraków

12-20.03.1998
Podhale – zbiorowa wystawa fotografii, NCK – Foto Galeria, Kraków

15-26.03.1998
Misteria Kalwaryjskie – fotografie Janusza Skórskiego, Parafia Najświętszej Rodziny, Kraków

25.03-5.04.1998
Stanisław Rodziński (Kraków) – wystawa malarstwa, Galeria Krypta
u Pijarów, Kraków

04.1998
Misterium Męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa – Teresa Iwanejko-Tarczyńska (Kraków), Galeria Krypta u Pijarów, Kraków

18.05-7.06.1998
Monika Załęska (Kraków) – wystawa malarstwa, Galeria Krypta u Pijarów, Kraków

23.06-13.07.1998
Jerzy Fober (Cieszyn) – wystawa rzeźby, Galeria Krypta u Pijarów, Kraków

1.07-13.09.1998
Misteria Kalwaryskie – fotografie Janusza Skórskiego, Gminny Ośrodek Kultury, Kraków

23.07-26.08.1998
In Continuo – Zbigniew Bajek, Marzena Balewska, Grzegorz Bednarski, Tadeusz Boruta, Adam Brincken, Tadeusz Jackowski, Aldona Mickiewicz, Eugeniusz Mucha, Stanisław Rodziński, Teresa Rudowicz, Mirosław Sikorski, Krzysztof Witold Skórczewski, Stanisław Sobolewski, Teresa Stankiewicz, Jerzy Świecimski – wystawa malarstwa i rysunku, Galeria Krypta u Pijarów, Kraków

15.09-31.10.1998
Ojciec Święty w czas bólu i nadziei – fotografie Stanisława Markowskiego Gminny Ośrodek Kultury, Kraków

13-30.10.1998
Dwadzieścia spojrzeń na Oliviera Messiaena – Piotr Kmieć (Nałęczów) – wystawa malarstwa i rysunku, Galeria Krypta u Pijarów, Kraków

13.11-5.12.1998
Mucha, Achimescu, Bednarski, Biel, Boruta, Kapusta, Kawiorski, Martini, Sroka (Kraków) – wystawa malarstwa, rysunku i grafiki, Galeria Krypta
u Pijarów, Kraków

9-19.12.1998
Adam Molenda (Cieszyn) – wystawa malarstwa, Galeria Krypta u Pijarów, Kraków


 Inne wydarzenia

25.01.1998
Chrystus się nam narodził – jasełka, reżyseria Robert Turlej, sala KCK, Kraków

1-14.02.1998
Obóz zimowy dla dzieci i młodzieży, Śnieżnica

13.03.1998
Uciekinier – czyli zawsze można wrócić – grupa teatralna Saruel z Łodzi, sala KCK, Kraków

28.03.1998
Misterium Męki Pańskiej – grupa teatralna ze Słomnik, sala KCK, Kraków

19.04.1998
Spektakl pantomimiczny – zespół Emmanuel z Krakowa, koncert muzyki reggae zespół Siloe z Kluczborka, sala KCK, Kraków

14.05.1998
I Sesja Św. Jadiga Królowa patronką Europy, Parafia Św. Jadwigi, Kraków

1.06.1998
Smok wawelski – Teatr Piccolo z Krakowa, sala KCK, Kraków

29.06-15.07.1998
Obóz letni dla dzieci i młodzieży, Nadole

5-30.08.1998
II Międzynarodowa Letnia Szkoła Twórczości, sala KCK, Kraków

16-31.08.1998
Obóz letni dla dzieci i młodzieży, Gąski

21.08.1998
Krok po Kroku – spektakl teatralny w wykonaniu uczestników
I Międzynarodowej Letniej Szkoły Twórczości, sala KCK, Kraków

22.08.1998
Krok po Kroku – spektakl teatralny w wykonaniu uczestników
I Międzynarodowej Letniej Szkoły Twórczości, sala KCK, Kraków

10.1998-06.1999
Szkolenie Animatorów Kultury, Parafia Św. Jadwigi, Kraków