No.2 Kronika – 1996 r. « Katolickie Centrum Kultury

 Koncerty

8.05.1996
Koncert inaugurujący działalność Katolickiego Centrum Kultury – P. Kwaśny – skrzypce, Orkiestra i Chór Państwowego Liceum Muzycznego w Krakowie pod dyr. P. Sułkowskiego, sala KCK, Kraków

16.05.1996
Koncert Janowi Pawłowi II Artyści Krakowa – E. Towarnicka, P. Skałuba,
L. Skrla, Chór Kameralny Filharmonii Krakowskiej, Sinfonietta Cracovia pod dyr. T. Szredera, recytacje: D. Michałowska, T. Malak, soliści:
J. Romanowski, J. Mastalerz; w programie: W. A. Mozart, J. S. Bach,
F. Schubert, Filharmonia Krakowska

8.06.1996
Koncert zespołów: Ekipa Bluesowa Przy Drodze oraz Sega Band – promocja tygodnika dla młodzieży „Droga”, sala KCK, Kraków

13.06.1996
Recital gitarowy – J. Ambroży; w programie: J. S. Bach, H. Villa-Lobos,
M. Giuliani, M. Ponce, sala KCK, Kraków

20.06.1996
Koncert muzyki dawnej – Concerto Lamelli pod dyr. W. Grzegorskiego,
w programie: J. S. Bach, G. F. Haendel, J. Pachelbel, sala KCK, Kraków

21.06.1996
Recital gitarowy -Duet Gitarowy Alirio,
w programie: M. de Falla, I. Albeniz, D. Creidner, F. Sor, P. Locatelli,
F. Schubert, sala KCK, Kraków

23.06.1996
Koncert -Larry Dalton, Balet New Dimensions, Chór Messiah Chorale, Orkiestra Kameralna Sinfonietta pod dyr. P. Sułkowskiego, sala KCK, Kraków

6.07.1996
Recital Lidii Jazgar z zespołem Galicja, sala KCK, Kraków

15.09.1996
Młodzi Artyści – program muzyczny dla dzieci, sala KCK, Kraków

5.10.1996
Koncert Co znaczy być sobą zespołu Messabielles z Lublina, sala KCK, Kraków

17.10.1996
Koncert oratoryjny Różaniec – Aleksandra Wagner, tekst B. Obertyńska, instrumentacja: A. Nikodemowicz; prawykonanie dedykowane Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, Kościół Św. Jadwigi, Kraków

26.10.1996
Koncert muzyki filmowej – Orkiestra Kameralna Sonoris pod dyr.
T. Chmiela; w programie: muzyka z filmów: „Love Story”, „Ojciec Chrzestny”, „Żądło”, „Misja”, sala KCK, Kraków

16.11.1996
Z dala od zgiełku – wieczór piosenki autorskiej oraz poezji Karola Wojtyły – Barbara Szczepańska-Judyta, sala KCK, Kraków

30.11.1996
Koncert muzyki filmowej – Orkiestra Kameralna Sonoris pod dyr.
T. Chmiela; w programie: muzyka z filmów: „Love Story”, „Ojciec Chrzestny”, „Żądło”, „Misja”, sala KCK, Kraków

8.12.1996
Recital gitarowy – Jan Oberbek, sala KCK, Kraków

11.12.1996
Koncert jazzowy – zespół What’s Up, sala KCK, Kraków

25.12.1996
Koncert polskich kolęd i pastorałek – soliści Opery i Operetki w Krakowie, Orkiestra Kameralna Sonoris pod dyr. T. Chmiela, sala KCK, Kraków